NEULAND - Terra Incognita

Was wir heute als lautloses Übergleiten ins digitale Zeitalter mit noch nicht vorhersehbaren gesellschaftlichen Veränderungen erleben, hat seine Wurzeln bereits im 16. Jahrhundert. Die Epoche der Demokratisierung und massenhaften Verbreitung von Nachrichten, Meinungen und Wissen wurde maßgeblich durch Gutenbergs Buchdruck eingeläutet und fand mit den Neuerungen zur bildhaften Reproduktion eine weitere Steigerung in der Erfindung der Fotografie. Der Drang nach technischem Fortschritt hat unsere Region und das Leben der Menschen seit jeher verändert. Die Geschichte lehrt, dass nichts beständiger ist als der Wandel. Darüber hinaus gab es immer wieder historische Ereignisse, die eine Zeitenwende einläuteten und Gesellschaften animierten – oder zwangen – sich auf Neuland zu wagen. Bis heute bedeuten Kriege die größten Zäsuren. Einschnitte dieser Dimension verbanden sich häufig mit Aufbruchsbewegungen in neue Länder und Kulturen und damit in eine Terra incognita.

In unserem fünften Themenjahr „NEULAND – Terra incognita“ stellen wir Ihnen die vielfältigen kulturellen Auswirkungen großer historischer Umbrüche in der Rhein-Maas Region vor: Starke Frauen, die sich 1919 ihre politischen Rechte erkämpften, Reformer und Regenten, die am Niederrhein neue Zeiten einläuteten, „Bauhäusler“ und die künstlerische Avantgarde der Nachkriegszeit. Technische Pionierleistungen stehen ebenso im Fokus wie die Entdeckung des süßen Innenlebens der niederrheinischen Runkel, die für Genießer und Schleckermäuler mit Schoko, Klömpkes, Lutscher und co. paradiesische Zeiten anbrechen ließ.

Wir geben wir Ihnen einen Vorgeschmack auf all das, was Sie in den kommenden Monaten bei uns in den Niederrheinlanden entdecken, erleben und erfahren können. Dabei sind Sie selbst ein wesentlicher Bestandteil des Gelingens unserer Ausstellungen und Projekte. Lassen Sie sich überraschen!

Ihr Kulturgeschichtliches Museumsnetzwerk Rhein-Maas

Wat we vandaag de dag ervaren als een stille overgang naar het digitale tijdperk met onvoorspelbare sociale veranderingen heeft zijn wortels al in de 16e eeuw. Het tijdperk van democratisering en massale verspreiding van nieuws, meningen en kennis werd aanzienlijk vergemakkelijkt door de boekdrukkunst van Gutenberg. Deze vond vervolgens zijn weg naar de beeldende reproductie en een nog verdere toename werd bereikt door de uitvinding van de fotografie. De drang naar technische vooruitgang van allerlei aard heeft onze regio en het leven van de mensen altijd veranderd. De geschiedenis heeft ons geleerd dat niets „stabieler“ is dan verandering. Daarnaast zijn er altijd al historische gebeurtenissen die een nieuw tijdperk inluiden en de samenleving bezig houden en/of ertoe dwingen zich op nieuw grondgebied of terrein te wagen. Tot op de dag van vandaag zijn oorlogen de grootste overgang naar nieuwe situaties. Zij gaan meestal gepaard met een weder(op)bloei richting iets nieuws, een zogenaamd „Terra incognita“.

In ons vijfde themajaar, „NE ULAND – Terra incognita“, presenteren we de vele culturele effecten van de grote historische omwentelingen in het Rijn-Maasgebied: Sterke vrouwen, die in 1919 voor hun politieke rechten vochten, hervormers en regenten, die nieuwe tijden aan de Nederrijn inluidden, „Bauhäusler“ en de artistieke avantgarde van de naoorlogse periode. Dezelfde aandacht gaat uit naar baanbrekende technische prestaties en de ontdekking van het zoete innerlijke leven van de suikerbiet, die voor kenners en fijnproevers paradijselijke tijden opende met chocolade, Klömpkes, sukkels en co.

Nu geven wij u een voorproefje van alles wat u de komende maanden hier in het Neder-Rijn-Land kunt ontdekken, leren en beleven. U bent zelf een essentieel onderdeel van het succes van onze tentoonstellingen en projecten. Laat u verrassen!

Uw Museumnetwerk voor dé Cultuurgeschiedenis Rijn-Maas