Magazin

WO WOHNT GOTT? / WAAR WOONT GOD?

Onze Lieve Vrouwekerk in Arnhem wurde in ein Wohnhaus umgewandelt. / (c) Hans van Aalten

An Gott zu glauben, verlangt dem Menschen viel ab. Er muss bereit sein, etwas zu akzeptieren, was er weder sehen noch anfassen kann. Gotteshäuser, ob Kirchen, Moscheen oder Synagogen, helfen, diese Lücke zu schließen. Denn an diesen Orten kann man Gott und auch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen sinnlich erfahren.

In der westlichen Kultur hatten Kirchen immer schon eine Bedeutung, die weit über den religiösen Zweck hinausging: Sie standen im Zentrum von Städten und Dörfern, waren Zufluchtsort in Krisen- und Kriegszeiten und – auch das – steinernes Symbol für den Machtanspruch der Geistlichkeit gegenüber den weltlichen Herrschern.

Heute geht die Zahl der Kirchenmitglieder immer weiter zurück und zunehmend werden Kirchen geschlossen. Der Kampf, der um jede Kirchenschließung ausgetragen wird, zeigt die enge Verbundenheit der Menschen mit diesem Ort, wo Gott nicht wohnt, aber wo man ihm nahe sein kann.

In God geloven vraagt veel van een mens. Hij moet bereid zijn iets te accepteren wat hij niet kan zien of aanraken. Godshuizen, of dit nu kerken, moskeeën of synagogen zijn, kunnen hier als een soort brug dienen. Want op deze plaatsen is God en de verbondenheid met andere gelovigen voelbaar.

In de westerse cultuur steeg de betekenis van kerken altijd al ver boven het religieuze doel uit: ze stonden in het centrum van steden en dorpen, waren een toevluchtsoord in crisis- en oorlogstijd en – niet te vergeten – een tot steen geworden symbool voor de machtspositie van de geestelijkheid ten opzichte van de wereldlijke heersers.

Tegenwoordig neemt het aantal kerkleden steeds verder af en zijn steeds meer kerken gedwongen hun deuren te sluiten. Uit het verzet dat iedere kerksluiting oproept, blijkt echter dat er nog altijd een nauwe verbondenheid bestaat tussen de bevolking en deze plaats, waar God dan misschien niet woont, maar wel heel dichtbij voelt.