Museum De Peelstreek
08.04.2017 – 31.12.2017

Oude wegen door de Peel

Deurneseweg Craynen, 1916 / © Museum De Peelstreek

De ontwikkelingen in het gebied rond Ysselsteyn en Gemert zijn sterk bepaald door de aanwezigheid van de zgn. Peelhorst of Peelrug. Dit door bodembewegingen opgeheven plateau doorsnijdt het gebied in N-Z richting en vormt de waterscheiding tussen de Limburgse en de Brabantse beken. De zandgronden aan weerszijden van dit hoogveenveengebied kennen een lange bewoningsgeschiedenis.

Het veengebied zelf bleef tot in de 19e eeuw onontgonnen en vrijwel ondoordringbaar. Samenhangend met de jonge ontginningen is op deze voormalige woeste gronden een rationeel gevormd netwerk van ontwateringssloten aangelegd. In het zo ontstane jonge cultuurlandschap is aansluitend bij het rechthoekige verkavelingspatroon een nieuw wegennet aangelegd. Dit wordt gekenmerkt door kaarsrecht lopende wegen met hier en daar scherpe bochten. De Bakelse Dijk en de Deurnese Weg zijn voorbeelden van dergelijke oude wegen die de Peelvenen doorkruisten.

Opvallend is ook het Defensie- of Peelkanaal. Dit kanaal werd in 1939 gegraven als onderdeel van de Peel-Raamstelling, een 80 km lange verdedigingslinie. Museum De Peelstreek te Ysselsteyn verzorgt in 2017 in het kader van het project Unterwegs-Onderweg lezingen en een kleine wisselexpositie met als thema ‘Oude wegen door De Peel’. Voor nadere informatie over plaats van handeling en tijdstippen wordt verwezen naar de website van het museum

www.depeelstreek.nl

Museum De Peelstreek

Ysselsteynseweg 113
5813 BL Ysselsteyn
Niederlande

+31 (0)478 / 541 539
pottenvandevenne@planet

Öffnungszeiten:
Za: 13.30 – 16.00 uur (April – Oktober) Buiten deze tijd kunt u ons allen bezoeken op afspraak

Weitere Informationen zu diesem Ort Diesen Ort auf der Karte anzeigen